Author Archives: Ban Biên Tập

Kỹ thuật xử lý khi khách hàng chê “nóng máy”,”nhanh tuột pin”

BẮT BỆNH KHÁCH HÀNG Thứ 1: Vấn đề máy hao pin, nóng máy thường do THÓI QUEN NGƯỜI DÙNG, khi mua máy mới về thường thích “nghịch máy”, “vọc máy” (trải nghiệm, tìm hiểu, khám phá máy mới) dẫn đến cảm giác về chiếc điện thoại nóng máy và nhanh tuột pin (thực chất là […]